REGULAMI / RODO - KoziołTour

Przemysław Koza
Przemysław Koza
Tel. +48 534 377 717
Przejdź do treści

RODO

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest KOZIOLTOUR z siedzibą w Mysłowice,
ul. Franciszka Kawy 2B/41, 41-400 Mysłowice, e-mail: kozioltour@gmail.com,
telefon +48 534-957-777
Z KOZIOLTOUR można skontaktować się poprzezadres mailowy,
telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
a) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej
realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;
d) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie
ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz
zabezpieczeniesię przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które
administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed
roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz,
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie
systemów kontroli wewnętrznej.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione
do
ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na
zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, podmioty
świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne,
archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i
kurierskie, firmy audytorskie.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do
zawarcia i wykonywania umowy
6) Przysługuje Państwu:
a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
b) uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się
ochroną danych osobowych.
7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8) W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób
zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, które
Państwo dostarczyli.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest
niezbędne do realizacji umowy.

REGULAMIN

1. Pasażer niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe ma obowiązek zapiąć pasy
bezpieczeństwa.
2. Cena za bilet jest kwotą brutto w jedną stronę od jednej osoby.Płatność odbywa się wyłacznie
przed rozpoczęciem podróży.
3. W naszych samochodach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, środków
odurzających oraz palenie tytoniu
4. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości
kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu.
Przewoźnik dołoży wszelkich starań aby mikrobusy kursowały zgodnie z ustaleniami, ale z
przyczyn obiektywnych ( awaria mikrobusu, postoje na granicy, czynniki atmosferyczne i drogowe)
nie może tego zagwarantować.
5. Przewoźnik ma prawo żądać opuszczenia mikrobusu w przypadku gdy pasażer:
- nie przestrzega warunków umowy o przewóz
- znajduje się w stanie nietrzeźwym
- zachowuje się w sposób uciążliwy dla pozostałych pasażerów
- nie posiada wymaganych dokumentów granicznych
- dopuścił się wykroczeń celno-dewizowych
6.  Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem
mikrobusu.
7. Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 3 sztuki bagażu - dwie sztuki bagażu
podstawowego (wymiary 50cm*50cm*30cm i wadze wspólnej do 35kg)
oraz jedną sztukę bagażu
podręcznego. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym
Pasażerom. Większa ilość bagażu powinna być zgłaszana podczas rezerwacji.
8. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie
ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu.
9. Za zanieczyszczenie pojazdu pobierana będzie opłata w wysokości 160 zł na rzecz kosztów
czyszczenia (np. zabrudzenia pojazdu podczas spożywania posiłków, umyślne zabrudzenia, itp.)
10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego  opiekuna.
11. Nie ma możliwości przewożenia dzieci na kolanach, tylko w foteliku
12. Udzielamy rabatu w wysokości 20zł od ceny nominalnej na podroz dzieci do 12 roku życia.
13. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zatrzymanie pasażera przez służby graniczne.
14. Wszelkie skargi i zażalenia przewoźnik przyjmuje w przeciągu 7 dni od dnia przejazdu
15. Decydując się na przejazd akceptujesz warunki regulaminu.
Kozioltour
ul.F. Kawy 2b/41
41-400 Mysłowice
NIP:222-08-47-834
+48 534 377 717

kozioltour@gmail.com

Created by Yard74
Wróć do spisu treści